Podmienky používania

Používaním webu Anonymne.sk a všetkých jeho služieb (Ďalej len „Anonymne“) vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi podmienkami: Nepoužívajte Anonymne, ak máte menej ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, nepoužívajte ho. Neprenášajte nahotu, sexuálne nikoho neobťažujte, nezverejňujte súkromné informácie ostatných ľudí, nikoho neočierňujte alebo neohovárajte. Neporušujte práva duševného vlastníctva, nepoužívajte automatizované programy na začatie chatu alebo sa na Anonymne nesprávajte iným nevhodným alebo nezákonným spôsobom. Pochopte, že ľudské správanie je v zásade nekontrolovateľné, že ľudia, s ktorými sa stretnete na serveri Anonymne, sa nemusia správať primerane a že oni sami sú zodpovední za svoje správanie. Použite webu Anonymne je na svoje vlastné riziko.

Ak narazíte na niekoho, o kom máte pochyby, ukončite chat. Prístup na web Anonymne vám môže byť odmietnutý z dôvodu nevhodného správania alebo z iného dôvodu.

ANONYMNE SA POSKYTUJE TAK, AKO JE A POSKYTUJE SA BEZ ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ, A AJ BEZ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM POSKYTOVATEĽ ANONYMNE A AKÉKOĽVEK INEJ OSOBY ALEBO SUBJEKTU SPOJENÉHO S PREVÁDZKOU ANONYMNE NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ANONYMNE AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

Používaním „Anonymne“ vyjadrujete súhlas s hore uvedeními podmienkami a preberáte plnú zodpovednosť za svoje činy.

Ochrany rodičovskej kontroly (ako napríklad počítačový hardvér, softvér alebo filtračné služby) sú komerčne dostupné, čo vám môže pomôcť pri obmedzení prístupu k materiálu, ktorý je škodlivý pre maloletých. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto ochrane, informácie sú k dispozícii na https://www.connectsafely.org/controls/, ako aj na mnohých ďalších internetových stránkach, ktoré poskytujú informácie o tejto forme ochrany.

Anonymne nie je moderovaný chat. Môžete sa stretnúť s ľudmi ktorý sa správaju nevhodne. Používaním Anonymne preberáte plnú zodpovednosť za všetky svoje činy.

Žiadne konverzácie

Zatiaľ nemáš žiadne konverzácie. Pre vytvorenie novej klikni na tlačidlo nový chat.